stavební parcely

OTASLAVICE

stavební parcely OTASLAVICE
Označení pozemku Výměra parcely
978 950 m2
979 1 044 m2
984 1 149 m2
985/1 905 m2
985/2 829 m2
985/3 815 m2
986 1 306 m2


Prodej stavebních parcel Otaslavice

otaslavice

Představujeme Vám stavební parcely na prodej v obci Otaslavice dle usnesení č. 2 ze dne 30. 3. 2016.

Prodej pozemků p.č. 978, 979, 984, 985/1,  985/2, 985/3, 986 v k.ú. Otaslavice, určených pro výstavbu rodinných domů včetně jejich příslušenství, dle podmínek ve smlouvě kupní (Dokumenty/Soubory ke stažení/vzor kupní smlouvy).

  • Tyto  pozemky jsou zaměřeny geometrickým plánem, který pozemkům  přidělil nové parcelní číslo a určil přesnou  výměru, příloha č.2. tohoto oznámení.
  • Minimální kupní cena pozemku je stanovena na 800 Kč za 1m2.
  • Každý jednotlivý pozemek je určen k výstavbě jednoho rodinného domu. Na hranici jednotlivých pozemků jsou přivedeny inženýrské sítě vodovod,plynovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, koridor pro přípojku NN.
  • Na tyto pozemky byl zpracován znalecký posudek č. 38 – 3554/2015 o ceně nemovité věci – stanovení obvyklé ceny za 1m2 plochy pozemků parc. čísla 978, 979, 984, 985/1, 985/2, 985/3 a 986, vše v obci a katastrálním území Otaslavice. 

 

mapa

 

Jednotlivé parcely jsou veřejně přístupné, zhlédnout je můžete kdykoliv.

Je možno dohodnout komentovanou prohlídku, a to telefonicky na telefonním čísle

v kanceláři OÚ: 582370721 , nebo na mobilním telefonu starosty obce:  725131146.

otaslavice

 
TOPlist